Một số câu hỏi thường dùng trong các hội thi của Đoàn - Hôi- Phần I

Go down

Một số câu hỏi thường dùng trong các hội thi của Đoàn - Hôi- Phần I

Bài gửi  Admin on Sat 30 May 2009, 10:01 am

Môn thi: HIỂU BIẾT VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Câu 1: Hãy cho biết những tổ chức thanh niên yêu nước đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập từ năm 1914 đến 1925 (ít nhất là hai tổ chức)?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 2: Hãy cho biết ngày thành lập Liên đoàn thanh niên Việt Nam?
a) Ngày 25/11/1945  b) Ngày 27/9/1945 
c) Tháng 6/1946  d) 3 câu trên đều sai 
Câu 3: Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất vào ngày tháng năm nào? Do ai làm Chủ tịch?
a) Tháng 2/1950 a) Đ/c Nguyễn Huy Thông
b) Ngày 15/10/1950 b) Đ/c Nguyễn Chí Thanh
c) Ngày 15/10/1952 c) Đ/c Phạm Ngọc Thạch
Câu 4: Đại hội lần thứ mấy của Liên đoàn thanh niên Việt Nam thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ? Ai Làm Chủ tịch Hội ?
a) Lần thứ III b) Lần thứ I c) Lần thứ II
Chủ tịch là Đ/c:..............................................................................................................
Câu 5: Cho biết ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam ?
a) Ngày 15/10/1956 b) Ngày 15/10/1946 c) Ngày 15/10/1952
Câu 6: Cho biết tên theo thứ tự của các vị Chủ tịch Hội từ trước đến nay
1/................................................................ 6/......................................................
2/................................................................ 7/......................................................
3/......................................................... .... 8/......................................................
4/........................................................... .....9/......................................................
5/...............................................................10/......................................................
Câu 7: Điều lệ Hội LHTN Việt Nam có mấy chương, mấy điều?
a) 5 chương, 17 điều b) 6 chương, 27 điều c) 7 chương, 28 điều
Câu 8: Hội LHTN Việt Nam là gì?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 9: Hội có mục đích gì?
a) Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam.
b) Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.
c) Cùng phấn đấu cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
d) Cả 3 câu trên đều đúng.
e) Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 10: Hội LHTN Việt Nam có mấy chức năng?
a) 2 chức năng
b) 3 chức năng
c) 4 chức năng
+ Hãy viết ra một trong các chức năng đó?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 11: Hội LHTN Việt Nam có mấy nhiệm vụ?
a) 3 nhiệm vụ b) 5 nhiệm vụ c) 7 nhiệm vụ
+ Hãy viết ra 01 nhiệm vụ trong các nhiệm vụ đó?
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 12: Thành viên tập thể của Hội gồm có:
a) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
b) Hội sinh viên Việt Nam.
c) Các đội hình thanh niên xung phong, các tổ chức thanh niên theo ngành nghề, sở thích, các tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu tán thành Điều lệ Hội thì được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội xét, công nhận.
d) Cả 3 đều đúng.
Câu 13: Quan hệ giữa các thành viên của Hội LHTN Việt Nam là:
a) Quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
b) Quan hệ thống nhất, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau.
c) Quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung.
d) Quan hệ hiệp thương vì mục tiêu chung.
Câu 14: Hội viên của Hội LHTN gồm có:
a) Hội viên cá nhân.
b) Hội viên danh dự.
c) Hội viên tập thể.
d) Cả 3 đều đúng.
e) Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 15: Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên?
1/ Quyền hạn:
a) Giới thiệu đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.
b) Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc.
c) Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh.
d) Đề nghị Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật và công luận.
e) Được ra khỏi Hội khi bản thân không có điều kiện hoặc không muốn tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức Hội.
f) Cả 5 đều đúng.
g) Câu a,b và d,e là đúng.
Câu 16: Tổ chức Hội cơ sở có mấy nhiệm vụ và quyền hạn?
a) 3 nhiệm vụ và quyền hạn.
b) 4 nhiệm vụ và quyền hạn.
c) 6 nhiệm vụ và quyền hạn.
+ Hãy viết một trong các nhiệm vụ đó: ..........................................................
.......................................................................................................................................
Câu 17: Nghị quyết Đại hội V của Hội LHTN Việt Nam triển khai:
a) 3 chương trình và 5 cuộc vận động lớn.
b) 5 cuộc vận động lớn và 3 mặt công tác.
c) 5 chương trình và 4 cuộc vận động lớn.
d) 5 cuộc vận động lớn.
Câu 18: Hãy viết một trong 5 cuộc vận động lớn của Hội?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 19: Một trong các điều kiện để gia nhập Hội LHTN Việt Nam, đó là:
a) Tất cả nam, nữ thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi.
b) Tán thành Điều lệ Hội.
c) Tự nguyện gia nhập Hội.
d) Cả 3 đều đúng.
e) Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 20: Chọn 1 trong 2 câu sau đây:
a) Hãy vẽ sơ đồ hệ thống tổ chức Hội:
b) Những góp ý cá nhân để đóng góp vào sửa đổi Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam:
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 87
Join date : 14/05/2009
Age : 35

Xem lý lịch thành viên http://tnhc.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết